Geochemical evidence for mantle lithosphere heterogeneity of Siberian craton

Authors

 • I.V. Ashchepkov
 • N.P. Pokhilenko
 • N.V. Vladykin
 • A.M. Logvinova
 • V.P. Afanasiev
 • L.N. Pokhilenko
 • S.I. Kostrovitsky
 • S.S. Kuligin
 • Y.B. Stegnitsky
 • A.Y. Rotman
 • M.A. Karpenko
 • S.I. Mityukhin
 • E.V. Vishnyakova

DOI:

https://doi.org/10.29173/ikc3602

Downloads

Published

2008-10-15

How to Cite

Ashchepkov, I., Pokhilenko, N., Vladykin, N., Logvinova, A., Afanasiev, V., Pokhilenko, L., … Vishnyakova, E. (2008). Geochemical evidence for mantle lithosphere heterogeneity of Siberian craton. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 9. https://doi.org/10.29173/ikc3602

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>