Clinopyroxene geotherms for the mantle columns beneath kimberlite pipes from Siberian craton

Authors

 • I.V. Ashchepkov
 • N.V. Vladykin
 • N.P. Pokhilenko
 • N.V. Sobolev
 • E.V. Malygina
 • S.G. Kuligin
 • Y.I. Ovchinnikiv
 • N.P. Afanasiev
 • G.M. Mkrtychan
 • A.Y. Rotman
 • L.M. Pokhilenko
 • A.M. Logvinova
 • O.S. Khmel'nikova
 • S.I. Kostrovitsky
 • A.V. Tolstov

DOI:

https://doi.org/10.29173/ikc3226

Downloads

Published

2003-06-22

How to Cite

Ashchepkov, I., Vladykin, N., Pokhilenko, N., Sobolev, N., Malygina, E., Kuligin, S., Ovchinnikiv, Y., Afanasiev, N., Mkrtychan, G., Rotman, A., Pokhilenko, L., Logvinova, A., Khmel’nikova, O., Kostrovitsky, S., & Tolstov, A. (2003). Clinopyroxene geotherms for the mantle columns beneath kimberlite pipes from Siberian craton. International Kimberlite Conference: Extended Abstracts, 8. https://doi.org/10.29173/ikc3226

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>